explorer's shiba

yuume

visit Yokohama Atsumi Kennel eng.

or Yokohama Atsumi Kennel jap.

 

          TEKKA NO GEN
        HANAGENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOW
          KATSURA HANAME
    SASA NO KUROICHI GO SASASHITA KENSHA Nippo 8-31518
          BENIRYU YAMANASHI ANDOSA
        IJIRI NO BENIHIME GO IJIRISOW
          KOWAHIME HONJO ARAKISO
KUROYUUME GO YOKOHAMA ATSUMI Nippo 10-21566
          JOUJI FUSSAEN
        BENIRYU GO YAMANASHI ANDOUSOW
          TENICHIHIME SHINSHU TAKEISO
    YUUKIHIME GO TOUKYOU AKATSUKISOW Nippo 5-25228
          YUUSAKU KUNITACHI KITAJIMAYO
        YUUKO GO TOUKYOU TSUTSUMISOW
          HARUKAHIME CHUO HAGURSO